Regulamin szkoleń

Regulamin szkoleń w Ewlyn

1. Każda kursantka zapisana na szkolenie zobowiązana jest wpłacić zadatek  w wysokości 100 zł w ciągu 3 dni od momentu rezerwacji szkolenia. Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z terminu .

Zadatek jest bezzwrotny! * w przypadku nie pojawienia się na szkoleniu jak i w przypadku rezygnacji z terminu, niezależnie od przyczyny! 

Zapłaty można dokonać osobiście w siedzibie firmy (po wcześniejszym umówieniu się) lub na numer konta:

Ewlyn  ul. Kolonia 298,43-391 Mazańcowice 

MBank 92 1140 2017 0000 4602 0868 1753 

tytuł przelewu: zadatek, data szkolenia i nazwisko 

Nr IBAN do przelewów zagranicznych:  PL90 1140 2004 0000 3302 4529 2487  Kod BIC BREXPLPWMBK

*Jeśli szkolenie zostanie odwołane z winy organizatora zadatek jest zwracany.

2. Nie ma możliwości przekładania terminu szkolenia, chyba że, ktoś zgłosi najpóźniej 5 dni przed zaplanowanym terminem. Zmiany tej można dokonać tylko 1 raz. W innym wypadku zadatek przepada. Termin szkolenia można odstąpić innej osobie.

3. Płatność reszty za szkolenie następuje w dniu kursu, gotówką lub kartą

4. Wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu.

5. Osoby niepełnoletnie od 16 roku życia mogą brać udział w szkoleniu za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

* W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną! 

Jeśli kursantka lub modelka ma objawy przeziębienia, przebywa w izolacji, na kwarantannie lub miała kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub na kwarantannie, proszę o odwołanie lub przełożenie terminu szkolenia. 

Nas szkolenie przychodzimy z maseczką ochroną lub przyłbicą. 

Zapraszamy 🙂

Przy zapisach podajemy: Rodzaj szkolenia, imię i nazwisko, nr.telefonu kontaktowego oraz datę szkolenia, która Państwa interesuje.

Osoby, które chcą otrzymać fakturę za szkolenie, proszone są o  zgłoszenie i podanie danych przy zapisywaniu się.  Nie wystawiamy faktur VAT. NIE MA MOŻLIWOŚCI WYSTAWIENIA FAKTURY PO WYSTAWIENIU PARAGONU.

 

Działamy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, kod PKD 85.59B ,  kursów instruktorskich i pedagogicznych. Od 08.04.2019 jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, pod nr. ewidencyjnym: 2.24/00146/2019

 

INFORMACJE O SZKOLENIACH

TERMINY SZKOLEŃ  

CENNIK I PROGRAM SZKOLEŃ

KONTAKT, DOJAZD